Twente Werkt!

Twente Werkt! is een actieplan voor een regio met toekomst. Dit actieplan is een invulling van de Twente Board op de aanbevelingen van de commissie Draijer, Roosegaarde en Buiji...

Lees meer...

De RED Engineers van de toekomst

Basisschool De Meander uit Ootmarsum is de grote winnaar van de ‘RED Engineers Challenge 2015’. Deze challenge voor kinderen vond zaterdag 21 november in Enschede plaats. Op deze dag steden 34 basisschoolteams (groep 7-8) tegen elkaar om wie de snelste, meest innovatieve solarwagen van LEGO heeft gebouwd.

Opbrengst ´Perspectief voor Twente´

Twente moet inzetten op werk, een goed en slagvaardig bestuur, infrastructuur en sociale cohesie. Dat is, samen met ruim 700 ideeën, de uitkomst van de bijeenkomst´Perspectief voor Twente´ die plaats had op maandag 16 november jl. Een gezamenlijk initiatief van De Maatschappij en Rabobank. De input vanuit Twente dient als bouwstenen voor het ´Perspectief voor Nederland´.

Geld Asscher voor toekomstbestendige beroepsbevolking

Twente kan beschikken over 14,5 miljoen euro om de Twentse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Twentse intersectorale mobiliteitsplan goedgekeurd dat is opgesteld en ingediend door WGV Zorg en Welzijn. Dat betekent dat de minister bereid is de financiële inzet van partijen uit de regio te verdubbelen. De ruim 7 miljoen euro die hij beschikbaar stelt, maakt het Twentse werkgevers mogelijk dit te ‘matchen’ met een evenredig bedrag om zo minimaal 1.300 mensen aan een (andere) baan te helpen.