UT opnieuw meest ondernemende universiteit van Nederland

eerste plek in valorisatie ranking 2015

Op woensdag 2 december is de Universiteit Twente uitgeroepen tot de beste Nederlandse universiteit op het gebied van valorisatie: het vertalen van wetenschappelijke kennis voor...

Lees meer...

Het algemeen bestuur van Regio Twente vergadert donderdag 25 februari om 16.30 uur in het Twentehuis, vergaderkamer 501, Nijverheidstraat 30 te Enschede.

De agenda en bijbehorende stukken zijn hier te raadplegen.

De Twentse gemeenten gaan gezamenlijk voor het versneld huisvesten van vergunninghouders. Bestuurlijk kartrekker Roland Cornelissen: ‘Wij nemen in Twente onze verantwoordelijkheid bij dit ingewikkelde vraagstuk. Mensen met een verblijfsstatus hebben recht op huisvesting, maar de aard van de gemeenten en de manier waarop de huisvesting kan plaatsvinden, verschilt. Samen gaan we kijken hoe we elkaar kunnen versterken en op wat voor manier we dit zo goed en zo snel mogelijk kunnen oppakken. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de reguliere huisvesting van onze inwoners gewaarborgd blijft.’

In april 2015 waren er 0,8 procent meer mensen aan het werk in Twente dan een jaar ervoor. Het waren er op 1 april 2015 288.674. Voor het eerst sinds de crisis in 2009 is er nu weer een stijging gemeten in werkzame personen in Twente. Ook waren er 2,3 procent meer bedrijfsvestigingen in Twente. De werkgelegenheid ligt nog wel 2 procent lager dan in 2009.
Voor groei is Twente vooral aangewezen op de Commerciële dienstverlening.