• Twente dient aanvraag regiodeal in bij het Rijk

    Twente vraagt het Rijk om een sterk partnerschap op een pakket van elf projecten waar de samenwerkende partijen in Twente de komende tijd de...

    Lees meer...

Arbeidsmarktmonitor: inzicht in cijfers en trends op Twentse arbeidsmarkt

De Twentse arbeidsmarktmonitor van september 2018 laat een toename van het aantal banen zien. Het aantal werkzame personen in Twente is sinds 2014 met 11.200 (3,8%) gestegen. Daarmee groeit de Twentse werkgelegenheid iets harder dan de Nederlandse werkgelegenheid. Enschede en Rijssen-Holten zijn de sterkste groeiers met een werkgelegenheidsgroei van meer dan 1.000 werkzame personen. Ook de werkloosheid daalt in Twente relatief sterker dan in Nederland als geheel. En dat geldt ook voor de daling van het aantal WW-rechten en het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband.

Tijdens de open dag van Technology Base op zondag 16 september om 12.30 uur lanceerden bestuursvoorzitter Anka Mulder (Hogeschool Saxion) en bestuurslid Nettie Aarnink (Waterschap Vechtstromen) in aanwezigheid van gedeputeerde Eddy van Hijum de RED Engineers Challenge 2019

De gezamenlijke Twentse gemeenten organiseren dit jaar van 17 tot en met 23 september de SMART Fietstelweek.
Aan fietsers in de regio wordt gevraagd om in de derde week van september met de SMART-app hun fietsritten te registreren. Zo willen gemeenten in kaart brengen hoeveel en waar er in de regio gefietst wordt. Dit is nodig om fietsvoorzieningen te verbeteren en te zorgen dat Twente nog meer een fietsregio wordt.