• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Een nieuw tijdperk van samenwerken breekt aan.
Het Openbaar Lichaam Gezondheid, ook wel Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gezondheid of Regio Twente genoemd, gaat vanaf vandaag verder onder de naam SamenTwente.

Komende jaren zowel vraag naar hoger als lager opgeleiden

De Nederlandse en Twentse arbeidsmarkt laten een onstuimige ontwikkeling zien. Het aantal vacatures is momenteel groter dan het aantal werklozen. Deze situatie is in geen vijftig jaar voorgekomen, meldde het CBS. Ook onze economie herstelt zich voorspoedig.
Sinds medio 2019 is het Twents bruto regionaal product met 1 procent gestegen. Het Nederlandse bruto binnenlandse product steeg met 0,4 procent. De coronacrisis lijkt daarmee voor Twente als geheel slechts een tijdelijke vertraging in de ontwikkeling te zijn geweest. Dat neemt niet weg dat voor individuele ondernemers of werknemers de gevolgen groot kunnen zijn (geweest).

Op deze pagina vind je acuele informatie i.r.t. corona (covid-19)