Jan Bron, portefeuillehouder Mobiliteit regio Twente en wethouder Hengelo, heeft maandag 19 februari het Twentse lobbydocument ‘Snelle internationale verbindingen cruciale factor voor groei grensregio’ aangeboden aan staatssecretaris van Veldhoven. Met de lobbyfolder wordt aandacht gevraagd voor de spoorverbindingen waar Twente het centrale middelpunt van is. Voor de corridors ‘Amsterdam – Berlijn’ en ‘Zwolle – Twente – Münster’ worden de knelpunten en de mogelijkheden om de kwaliteit en de verbinding te verbeteren aangedragen.

De flyer ‘Kans op werk in Twente’ is vernieuwd en geactualiseerd. De vorige flyer was een groot succes: er zijn meer dan 10.000 exemplaren uitgereikt aan jongeren en hun ouders om hen te informeren over de kans op werk op MBO niveau.

Inzet op passend personeel én duurzaam werk

De Twentse arbeidsmarktmonitor van januari 2018 laat een positieve arbeidsmarkt zien onder invloed van een gunstige economische ontwikkeling. De regionale samenwerking zet in op het vinden van passen personeel voor werkgevers in Twente, zowel kwantitatief als kwalitatief en op duurzaam werk voor werkzoekenden.