Regio Twente kent, net zoals de gemeenten, een nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart.

Rob Welten (burgemeester Borne) en Arjen Gerritsen (burgemeester Almelo) zijn op 31 oktober benoemd als nieuwe leden van het dagelijks bestuur van Regio Twente.
Samen met Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen (burgemeester van Enschede) vormen zij de komende jaren (2018-2021) het dagelijks bestuur van Regio Twente. Hiermee is het dagelijks bestuur weer compleet.

Twente vraagt het Rijk om een sterk partnerschap op een pakket van elf projecten waar de samenwerkende partijen in Twente de komende tijd de schouders onder zetten, samen met de Rijksoverheid. Een regiodeal om Twente verder te laten groeien en haar kracht – technologische oplossingen voor opgaven op het gebied van onder meer zorg, landbouw, energie en mobiliteit – met een extra impuls van het Rijk optimaal te benutten. Hiertoe investeren regionale partners gezamenlijk € 128 miljoen. Zij roepen het Rijk op om € 38 miljoen vanuit de Regio Envelop bij te dragen om verder te investeren in de uitbouw van Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0 en een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Voor een duurzaam en concurrerend Twente en Nederland.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in april dit jaar zijn de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders in de 14 Twentse gemeenten bekend.  Dat betekent ook een wisseling in het bestuur van Regio Twente.