• De laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Twente

    Op deze pagina vind je acuele informatie i.r.t. corona (covid-19)

    Lees meer...

Dalende arbeidsmobiliteit en vacatures

Daling vacatures in Twente zet door, maar niet in alle beroepen

In de weken 12 tot en met 14 stonden er bij Twentse bedrijven gemiddeld per week 4.290 online vacatures open. (UWV cijfers; werk.nl)
Dit aantal is in de daaropvolgende drie weken gedaald naar gemiddeld 3.870 online openstaande vacatures; een afname van 10 procent. Hiermee loopt Twente in de pas met de landelijke daling.

In Nederland zijn 30 regio’s aan de slag met een Regionale Energie Strategie (RES). Twente is één van deze regio’s en heeft een concept-RES landelijk aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Het voorstel beschrijft welke mogelijkheden er zijn om in Twente elektriciteit op te wekken uit zon en wind. Maar ook hoe Twente in de toekomst duurzaam en aardgasvrij woningen en gebouwen kan verwarmen. “Dit is een belangrijke eerste stap in een energietransitie die impact zal hebben op de manier waarop we wonen, werken en leven”, zegt Louis Koopman, voorzitter van de Stuurgroep RES Twente.

Twente ontwikkelt zich snel als voorloper in kringlooplandbouw en wil bij de slimste en duurzaamste innovatieregio's van Europa behoren.

Dat blijkt ook uit de vele initiatieven in de regio, zoals de proeftuinen van Mineral Valley Twente. De proeftuinen zijn van groot belang voor de circulaire economie van morgen.