Gemeenten aan vooravond belangrijk besluit

In de afgelopen maanden hebben de Twentse gemeenten samen met de Twente Board en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere overheden zoals de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen gewerkt aan een nieuwe Agenda als opvolger van het huidige regionale investeringsprogramma.

Op 20 maart is een groep Nederlandse en Duitse politici uit de EUREGIO naar Berlijn afgereisd. Doel van deze eendaagse trip: lobbyen voor het grensgebied. De pleidooien van de politici voor opwaardering van de spoorverbinding Amsterdam-Berlijn en de vorming van een integrale grensoverschrijdende arbeidsmarkt mochten bij de vertegenwoordigers van de Bondsregering rekenen op een gewillig oor.