De flyer ‘Kans op werk in Twente’ is vernieuwd en geactualiseerd. De vorige flyer was een groot succes: er zijn meer dan 10.000 exemplaren uitgereikt aan jongeren en hun ouders om hen te informeren over de kans op werk op MBO niveau.

In Twente kopen de veertien gemeenten voor ca. 900 miljoen euro in. Omgerekend is dit ca.1500 euro per inwoner per jaar. Het gaat om de aanleg van infrastructuur, verduurzaming vastgoed en onderhoud groen, maar ook om inkoop van catering, schoonmaak en thuiszorg. Op deze markt van vraag en aanbod gaat het dus om grote belangen.

Inzet op passend personeel én duurzaam werk

De Twentse arbeidsmarktmonitor van januari 2018 laat een positieve arbeidsmarkt zien onder invloed van een gunstige economische ontwikkeling. De regionale samenwerking zet in op het vinden van passen personeel voor werkgevers in Twente, zowel kwantitatief als kwalitatief en op duurzaam werk voor werkzoekenden.