Aanpak van weg en spoor is absoluut noodzakelijk

De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland, zowel over de weg als via het spoor, wordt de komende jaren slechter.
Dat blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

‘We groeien steeds meer toe naar een samenleving en economie zonder beperkingen, de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zijn in Twente minder ingrijpend in vergelijking met Nederland als geheel. Toch heeft de crisis ook hier tot banenverlies geleid. De verwachting is, dat als de steunmaatregelen eindigen, dat een aantal bedrijven het alsnog niet redden.
Daarom moeten we juist nu aan de slag met onze arbeidsmarktprojecten, die gericht zijn om met ontslag bedreigde mensen naar ander werk helpen” dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en tevens voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

Op 10 juni heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met de afronding van de veranderopdracht.
Ruim 27 jaar geleden werd de eerste samenwerkingsorganisatie, de voorloper van de organisatie Regio Twente, opgericht. We zijn nu op het moment gekomen dat we de samenwerking opnieuw inrichten. Er wordt een nieuw fundament gebouwd voor een toekomstbestendige regionale samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten.