• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Twente ontwikkelt zich snel als voorloper in kringlooplandbouw en wil bij de slimste en duurzaamste innovatieregio's van Europa behoren.

Dat blijkt ook uit de vele initiatieven in de regio, zoals de proeftuinen van Mineral Valley Twente. De proeftuinen zijn van groot belang voor de circulaire economie van morgen.

Regio Zwolle en Regio Twente ondersteunen de oproep van de provincie Overijssel aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om door te pakken met de N35, de belangrijke Rijksweg tussen deze regio's. De regio’s onderschrijven daarmee het verdiepend onderzoek dat het Rijk, in samenwerking met de provincie Overijssel, heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter zijn dan gedacht.

vooral jongeren getroffen door maatregelen tegen de coronacrisis

De eerste tekenen van een terugval in economie en arbeidsmarkt in Twente zijn te vinden bij het gedaalde aantal vacatures en in de instroom in WW uitkeringen.
Vooralsnog worden in de arbeidsmarkt, qua leeftijdsgroep, vooral jongeren door de maatregelen tegen de coronacrisis getroffen. Vanuit de bedrijfssectoren is eind maart de uitstroom uit werk vooral bij uitzendbedrijven (financieel-zakelijke sector) en horeca bedrijven zichtbaar.