• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

De resultaten van 2020 uit de investeringsprogramma’s van de Twente Board zijn bekend. De Twente Board investeert in een toonaangevende groene technologieregio Twente en daarvoor is toptalent nodig. Het resultaat is een goed opgeleide beroepsbevolking die zich een leven lang kan ontwikkelen, waardoor Twente als topregio kan blijven functioneren in de toekomst. Dit blijkt ook uit de resultaten van de talentprojecten in de investeringsprogramma’s.

De Twente Board roept het nieuwe kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, financiering van innovatie en betere spoorverbindingen een prominente plek te geven in het regeerakkoord. Vertegenwoordigers van Twente Board en Young Twente Board brengen deze boodschap op 6 mei 2021 op het Binnenhof in Den Haag onder de aandacht.

Meer vacatures in Twente maar ook meer instroom in WW
Aan het begin van 2020 dook Twente voor het eerst sinds vele decennia onder het landelijk werkloosheidscijfer. Ondanks de covid-19 crisis zitten we daar eind 2020 nog steeds onder. De economie & arbeidsmarkt in Twente is robuuster dan in het verleden, maar we staan voor grote uitdagingen om de effecten van de covid-19 crisis goed op te vangen stelt wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede en tevens voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.