• Twente dient aanvraag regiodeal in bij het Rijk

    Twente vraagt het Rijk om een sterk partnerschap op een pakket van elf projecten waar de samenwerkende partijen in Twente de komende tijd de...

    Lees meer...

Twentse Duurzaamheidsagenda verbindt duurzame projecten in Twente

De regioraad van Regio Twente heeft ingestemd met de Twentse Duurzaamheidsagenda (TDA). De TDA brengt kansrijke en verbindende initiatieven voor een duurzaam Twente samen.

Daardoor wordt inzichtelijk wat er allemaal gebeurd op het gebied van duurzaamheid en kunnen trends en behoeften beter gesignaleerd en gecoƶrdineerd worden. Bij de TDA trekken overheden, ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen gezamenlijk op. De TDA kent drie pijlers: bouw, energie en mobiliteit. Uit landelijke gegevens en uit energiescans van de Twentse gemeenten blijkt dat huishoudens veruit de grootste energieverbruikers zijn. Op de tweede plaats staat transport. Twee terreinen waar veel te winnen is. De pijler energie doorkruist de andere pijlers. Met onder andere partner Twence, waar de Twentse gemeenten aandeelhouder van zijn, zijn er veel kansen om hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en het energieverbruik te verminderen. De TDA heeft een duidelijke verbinding met de Innovatiesprong, de vernieuwende aanpak van Regio Twente en de provincie Overijssel van het innovatiebeleid in Twente.

De TDA wordt gevuld met concrete Twentse projecten. Daarbij kan gedacht worden aan elektrisch rijden, het verduurzamen van de Twentse evenementen, het uitrollen van zonnepanelen, warmtenet Hengelo en het verduurzamen van de woningvoorraad. De TDA partners gaan actief projecten verder helpen. Bijvoorbeeld bij regelgeving, financiering, contacten met het Rijk (bijvoorbeeld 'Green deals'), de provincie Overijssel (het programma 'Nieuwe Energie') en de EU (subsidieaanvraag bij de 'Regions of Knowledge')

Smart Grids

De TDA heeft een icoonproject: Smart Grids. Dit zijn energienetten die vraag en aanbod van energie in een wijk of stad op elkaar afstemmen. Er is gekozen voor Smart Grids omdat deze ontwikkeling innovatief, economisch rendabel en milieubesparend is. Daarnaast hebben de UT en Saxion een breed netwerk opgericht om de Smart Grids goed te ontwikkelen in Twente. Het icoonproject sluit direct aan bij Twente als topinnovatieve kennisregio: veel innovaties schenken niet alleen aandacht aan duurzaamheid en energie, maar maken zelfs nieuwe energiesystemen mogelijk.

Roel Cazemier, portefeuillehouder duurzaamheid van Regio Twente over de TDA: "Ik ben tevreden als begin 2014 de uitvoeringsagenda goed gevuld is met aansprekende Twentse projecten. Er worden projecten afgerond die mede op basis van de TDA zijn gestart door de partners. Met lange termijn projecten worden de eerste stappen gezet. Er gaan twee tot drie innovatieve icoonprojecten draaien. Twente heeft de kracht om op het gebied van duurzaamheid uit te blinken op nationale en Europese schaal."
 
Bekijk de Twentse Duurzaamheidsagenda  en volg TDA op twitter  @TwenteDuurzaam