• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Treinverbinding tussen Almelo en Hardenberg in 2015

Uit een studie door ProRail in opdracht van Regio Twente en de provincie Overijssel blijkt dat een rechtstreeks treinverbinding tussen Almelo en Hardenberg haalbaar is. Met het realiseren hiervan gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om Twente, Hardenberg en Zuid-Oost Drenthe beter met elkaar te verbinden. Naar verwachting kan de treinverbinding in 2015 gerealiseerd worden. Om het doorrijden naar Hardenberg mogelijk te maken moet er wel worden geïnvesteerd in de spoorinfrastructuur.

Verbeteringen infrastructuur

De reiziger krijgt een aantrekkelijker verbinding door de invoering van een 30 minutenfrequentie en de snelheid gaat omhoog van 80 km/uur naar 120 km/uur. Ook verbetert de aansluiting op de treinen richting Zwolle en Emmen. Om dit te realiseren zijn aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk. Daarvoor worden seinen en wissels aangepast en bij Hardenberg komt een extra wissel om daar te keren. Ook wordt in Almelo het zogenaamde kopspoor verlengd, waardoor reizigers minder ver hoeven te lopen om over te stappen. De verwachting is dat het huidige aantal reizigers van circa 1.200 met circa 500 per dag zal toenemen. 

De totale kosten van de verbetering van het spoor tussen Almelo en Hardenberg bedragen € 14,5 miljoen en worden betaald door de aanliggende gemeenten, Regio Twente en provincie Overijssel. In het najaar nemen Provinciale Staten  en het dagelijks bestuur van Regio Twente een definitief besluit over de voorstellen voor de aanpak van het spoor.

Opheffen halte Geerdijk

Om zonder inzet van extra treinen naar Hardenberg te kunnen rijden en een betere aansluiting te krijgen op de trein vanuit Almelo naar Enschede moet de halte Geerdijk worden opgeheven. De halte Geerdijk wordt door minder dan 50 reizigers per dag gebruikt. Daarnaast zijn er meerdere openbaar vervoeralternatieven voor de reizigers in de directe omgeving. Zo blijkt dat 50% van de reizigers, gelet op het voortransport met auto of fiets, zonder extra reistijd vanaf station Vroomshoop of Mariënberg kan vertrekken. De overige 50% moet circa 1 kilometer verder reizen naar een van beide stations.

Concessie

In 1998 hebben Regio Twente en de provincie Overijssel de regionale verbinding Almelo-Mariënberg overgenomen van het Rijk. De kwaliteit van de treinverbinding is sindsdien aanzienlijk verbeterd door de inzet van nieuw treinmaterieel en een hogere frequentie. Regio Twente, de provincie Overijssel en de aanliggende gemeenten zetten zich gezamenlijk in om de verbinding verder te verbeteren.

De spoorlijn Almelo-Marienberg is, net als de spoorlijn Zwolle-Emmen, onderdeel van de Vechtdallijnen. De exploitatie van treinen op deze treinverbindingen is in 2010 aanbesteed. De winnaar van deze aanbesteding, Arriva, start eind 2012 met de exploitatie op Zwolle-Emmen. Eind 2013 neemt Arriva ook de exploitatie op Almelo-Mariënberg over.