• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Laat je omscholen tot mechatronicamonteur

Gezocht: personeel voor mechatronica

Aan de slag in de techniek door omscholing en werkervaring. Triple O biedt werkzoekenden deze kans. Werkelozen en zij-instromers met MBO niveau 2 of HAVO kunnen opgeleid worden tot BBL 2 monteur mechatronica of BBL 3 monteur-tester mechatronica.

Triple-O staat voor Opstap, Omscholing en Opdoen van werkervaring en is een samenwerking met Regio Twente, Werkplein Twente, Metalektro Personeelsdiensten, Koninklijke Metaalunie en OBM (OpleidingsBedrijf Metaal). Door middel van een werkervaringsplaats/stageplaats wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht waardoor echt vakmanschap kan worden verkregen. In samenwerking met het project Doorleren Loont (een initiatief vanuit het arbeidsmarktplan van Regio Twente), het Werkplein Twente, Metalektro Personeelsdiensten, Koninklijke Metaalunie en OBM worden kandidaten geselecteerd en bemiddeld naar banen in de sector machine-industrie en apparatenbouw. Doorleren Loont is een project vanuit de Agenda van Twente.

Het gaat hierbij zowel om toeleverende bedrijven die halffabrikaten aanleveren als om bedrijven die het complete eindproduct aanleveren, zoals het vervaardigen van mechanische en elektrotechnische montage.

Mieke Kuik-Verweg, bestuurslid van POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen) over Triple-O. "In het kader van de vergrijzing van de arbeidsmarkt ziet het er naar uit dat de krapte, vooral bij technische beroepen, de komende jaren alleen maar groter wordt. Initiatieven als Triple-O zijn daarom hard nodig voor een toekomstbestendige Twentse arbeidsmarkt."

Belangstellenden voor omscholing en het opdoen van werkervaring kunnen contact opnemen met Han Slots/Smeot, telefoonnummer 074-8525888 en Irmgard Rusch/STODT, telefoonnummer 088-0112345.