• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Succesvolle werkconferentie (be)leefbaar Platteland Twente

Op 1 november vond in het Apart Hotel te Delden onder grote belangstelling de werkconferentie (be)leefbaar Platteland Twente plaats. Doel van de bijeenkomst was kennis op te halen en kennis te delen over de toekomst van het landelijk gebied. Het initiatief voor de bijeenkomst lag bij de regioraad van Regio Twente. De 140 deelnemers werden door dagvoorzitter Roel Cazemier, lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente en tevens burgemeester van Dinkelland, meegevoerd in de problematiek van het Twentse platteland zoals leefbaarheid, demografische veranderingen, duurzaamheid en de gevolgen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


Naast de sprekers Hans Brand, beleidsmedewerker gemeenschappelijk landbouwbeleid op het ministerie van EL&I, Theo Rietkerk, gedeputeerde provincie Overijssel en Hans Peter Benschop van Trendburo waren er vier workshops. De bijeenkomst werd afgesloten met een aantal gemeenschappelijke conclusies. Beschouw Twente als één groene metropool. Het platteland heeft de stad nodig en de stad het platteland. Richt hiervoor de geldstromen anders in: laat het platteland meebetalen aan de stad en de stad aan het platteland. De meerwaarde van groen kan daarbij ook in de vorm van gezondheid tot uitdrukking komen. De agrarische sector in Twente mag groeien, want Twente wil een bijdrage leveren aan de voedselproductie. Daarbij kan gedacht worden aan intensivering en het vermarkten van kennis. Laat daarbij een en ander over aan de markt en de boeren zelf en geef ruimte aan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Voorwaarde is wel dat de landbouwsector landschappelijk goed ingepast is. Een algemene conclusie was: neem de dynamiek van het platteland als uitgangspunt en ga daar flexibel mee om. Voor een leefbaar Twents platteland is een integrale benadering noodzakelijk. Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft toegezegd de uitkomsten van de werkconferentie op te pakken.