• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Mogelijk nieuwe regionale treinverbinding Bielefeld - Bad Bentheim - Hengelo

Regio Twente stelt een subsidie van € 400.000 per jaar beschikbaar voor een rechtstreekse, grensoverschrijdende regionale treinverbinding tussen Hengelo, via Bad Bentheim, naar Bielefeld. Die verbinding wordt gerealiseerd door het traject Hengelo-Bad Bentheim onderdeel te laten uitmaken van de regionale trein tussen Bad Bentheim en Bielefeld. Voorwaarde is wel dat de andere betrokken partners, de provincie Overijssel, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de verantwoordelijke partners in Niedersachsen en Nordrheinwestfalen ook geld beschikbaar stellen.

Die moeten hier nog een besluit over nemen. Als het plan door gaat, is het de bedoeling dat vanaf december 2017 treinen tussen Hengelo en Bielefeld gaan rijden. De besluitvorming over het al dan niet opnemen van het traject Hengelo-Bad Bentheim in de treindienst Bad Bentheim-Bielefeld moet eind april zijn afgerond. Dan gaan de Duitse vervoersautoriteiten het Teutoburger Wald Netz, waaronder de treinverbinding Hengelo-Bielefeld valt, aanbesteden, voor een periode van 15 jaar. 

"Voor Regio Twente zijn goede treinverbindingen met Duitsland van groot belang", aldus Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente. "Twente is een belangrijke kennisregio en een schakel in de verbindingen tussen Nederland en Noord Oost Europa. Naast transport over weg en water hoort daar ook een goede treinverbinding voor personenvervoer bij. In een tijd waarin steeds meer mensen in het buurland werken of studeren wordt dat alleen maar belangrijker." 

De treinverbinding Bielefeld-Bad Bentheim-Hengelo is vervoerkundig erg belangrijk. De steden Bielefeld (ca. 325.000 inwoners), Osnabrück e.o. (275.000 inwoners) en Rheine worden daarmee elk uur verbonden met Hengelo (Twente). Daarnaast zal het, net als dat bij de treinverbinding Enschede-Gronau het geval is, de sociaal economische structuur in het Duits-Nederlandse grensgebied versterken. Forenzen van Nederlandse afkomst die wonen in het Duitse grensgebied krijgen een goede verbinding met werklocaties in Oldenzaal, Hengelo en indirect ook in Enschede (Kennispark). Dit geldt ook voor studenten die aan de Saxion Hogeschool of de UT willen studeren en Nederlandse studenten aan Duitse onderwijsinstellingen. Ook is de verbinding van belang voor het toerisme in de grensstreek.