• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Promotie toerisme in Twente vanaf 2016 anders

Visie, inzet en uitvoering

De toeristische ondernemers in Twente wensen meer en directe invloed op de promotie en marketing van de regio. Ook de VVV’s / Tourist Info-punten moeten een duidelijker en meer afgebakende rol op lokaal niveau krijgen. Op beide punten heeft het Twents Bureau voor Toerisme, als huidige uitvoeringsorganisatie, in de afgelopen periode niet laten zien het voortouw te kunnen nemen. Een belangrijke reden waarom het dagelijks bestuur van Regio Twente besloten heeft om het Twents Bureau voor Toerisme met ingang van 2016 niet langer financieel te ondersteunen. Dit is gebeurd na overleg met – en op advies van – de portefeuillehouders vrijetijdseconomie van de Twentse gemeenten.

De Twentse gemeenten werken samen met ondernemers, lokale VVV’s / Tourist Info-punten en provincie Overijssel aan een pakket van acties om de vrijetijdseconomie in Twente verder te ontwikkelen. Zij gaan samen (nog meer) de krachten bundelen om Twente op de kaart te zetten en te houden. In mei dit jaar is al besloten om zogenaamde vrijetijdscoördinatoren te financieren die de verbindende schakel moeten vormen tussen toeristische ondernemers, activiteiten etc. "Als overheidsorganisatie zijn wij verplicht om onze middelen doeltreffend te gebruiken en willen wij met name het bedrijfsleven faciliteren. Uiteraard blijven wij ons inzetten voor het toeristische merk ‘Twente; Landgoed van Nederland’ en de promotie en marketing hiervan. Wij werken als gemeenten samen met het toeristisch veld aan een gezamenlijke visie voor de komende vier jaar”, zo benadrukt Hans van Agteren, portefeuillehouder vrijetijdseconomie Regio Twente. “Het is helaas onvoldoende mogelijk gebleken om het Twents Bureau voor Toerisme in te zetten voor die strategische, coördinerende en samenbindende rol die ons voor ogen staat”.

Visie 2016-2020

De 14 Twentse gemeenten werken momenteel aan een gezamenlijke visie op toerisme in Twente (2016-2020). De visie gaat onder andere over de prioriteiten voor de komende jaren, de wijze van samenwerken in de sector en de mogelijkheden voor financiering van de toeristische promotie en marketing. Deze visie komt tot stand in samenwerking met toeristische ondernemers, toeristische organisaties en de provincie Overijssel en is naar verwachting deze zomer gereed.