• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 2 juli 2014

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op

Woensdag 2 juli 2014 van 19.30 - 21.30 uur

in het gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD te Rijssen

Agenda

Presentatie door Jan Breteler, directeur Pioneering en Alfons Wispels, Raedthuys inzake Pioneering incl. Woondroom van 19.30 tot 20.00 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Besluitenlijst regioraad d.d. 12 februari 2014
    Besluitenlijst regioraad d.d. 5 juni 2014
3. Ingekomen stukken
    Bijlage 1 Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake Mirtonderzoek 
                     goederenvervoer corridor Oost

    Bijlage 2 Brief Overijsselse Ombudsman inzake jaarverslag 2013 + persbericht
    Bijlage 3 Raad Gemeente Oldenzaal; motie inzake standpunt t.a.v. winning schalie-
                     steenkoolgas
                    
4. Jaarstukken 2013
    Bijlage 1 Jaarstukken 2013 incl. accountantsverklaring
    Bijlage 2 Format reserves
    Bijlage 3 Sheets met de belangrijkste overzichten van de jaarstukken 2013
    Bijlage 4 Accountantsrapport 2013
5. Berap 2014
    Bijlage 1 Berap 2014
6. Programmabegroting 2015
    Bijlage 1 Programmabegroting 2015
    Bijlage 2 Sheets met de belangrijkste overzichten van de programmabegroting
                     2015

7. Benoeming leden in Euregio-organen
    Bijlage 1 Benoeming leden

 Bijgevoegde documenten
- Actiepunten regioraad 2014/2
- Advies portefeuillehoudersoverleg Financiƫn d.d. 11 juni 2014 + reactie dagelijks
  bestuur

- Brief aan de leden en plaatsvervangend leden van de regioraad inzake Fonds
  Twentse MKB Innovatiekredieten en Kennisvouchers

   Bijlage: Voortgangsrapportage Twentse MKB Innovatiekredieten en kennisvouchers
- Brief aan leden en plaatsvervangend leden van de regioraad inzake zienswijze
  Ontwerpbegroting 2015 Regio Twente

Amendementen
- Gemeente Almelo inzake Jaarstukken 2013; bestemmingsvoorstellen
- Gemeente Dinkelland inzake Ontwerpbegroting 2015
- Gemeente Hengelo inzake inzetten daling gemeentelijke bijdrage Regio Twente
- Gemeente Tubbergen inzake Ontwerpbegroting 2015 Regio Twente