• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 25 februari 2016

Leden algemeen bestuur,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op

donderdag 25 februari 2016 om 16:30 uur (tijdens de Twentedag)

in vergaderkamer 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 13 januari 2016
3. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
    het algemeen bestuur

    Bijlage 1 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
    werkzaamheden van het algemeen bestuur

4. Intrekken diverse verordeningen
5. Procedure nieuw beleid/intensivering bestaand beleid
    Bijlage 1 Voorstel regioraad 12 november 2014
    Bijlage 2 Begrotingsrichtlijnen 2017
6. Bestuurlijke inrichting Regio Twente 
    Bijlage 1 Notitie Bestuurlijke inrichting Regio Twente
    Bijlage 2 Brief College B&W van Rijssen-Holten d.d. 28 januari 2016
7. Rondvraag

Hoogachtend,

dr. G.O. van Veldhuizen
Voorzitter