• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 13 januari 2016

Leden en plaatsvervangend leden algemeen bestuur,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op
13 januari 2016 van 12.00-13.30 uur
in de raadszaal van het stadhuis van Enschede, Langestraat 24

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Besluitenlijst regioraad d.d. 11 november 2015
3. Deelname Regio Twente aan Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf
    Bijlage 1 Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf
    Bijlage 2 Brief voorzitter Regio Twente d.d. 8 december inclusief 2 bijlagen        (Bestuurlijke oplegger en concept regeling uittreding Twentebedrijf)
4. Houtskoolschets nieuwe bestuursstructuur
5. Proces benoeming leden dagelijks bestuur (ter vergadering)
6. Rondvraag

Hoogachtend,

dr. G.O. van Veldhuizen
voorzitter