• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 1 maart 2017

 

Leden en plaatsvervangend leden algemeen bestuur,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2017 van 13.15-14.00 uur (tijdens de Twentedag) in vergaderkamer 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede.

  Agenda
   
1. Opening/mededelingen
2. Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 15 december 2016
3. Klachtenregeling Regio Twente 2017
  Bijlage 1 Klachtenregeling Regio Twente 2017
4. Jaarverslag Lobby Twente 2015-2016
  Bijlage 1 Jaaroverzicht 2015-2016
5. Boardletter 2016
  Bijlage 1 Boardletter 2016
  Bijlage 2 Brief auditcommissie
6. Rondvraag
   

 

Hoogachtend,

dr. G.O. van Veldhuizen voorzitter