Energie

Samen met regionale partners waaronder Twence creëren we kansen en gaan we op zoek naar hernieuwbare energiebronnen en het verminderen van het energieverbruik. Al deze kansen worden ingezet om het gebruik van fossiele brandstoffen in woningen, straten, wijken en in het transport te verminderen. Dit èn tevens het verduurzamen van energieverbruik is het doel van het onderdeel Energie binnen de Twentse Duurzaamheidsagenda.