• De laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Twente

    Op deze pagina vind je acuele informatie i.r.t. corona (covid-19)

    Lees meer...

Twentse Triple Helix, samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen

Dankzij een forse groei van het kennisintensieve bedrijfsleven op het gebied van  hightechsystems & materials ontwikkelt Twente zich met grote snelheid tot Top Innovatie Regio in Nederland. Deze positie zal de komende jaren verder worden versterkt door een bundeling van krachten, faciliteiten en middelen via een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het betreft een unieke en vernieuwende aanpak van het innovatiebeleid in de regio. Deze aanpak getiteld 'Innovatiesprong Twente' is op 24 februari 2012 gepresenteerd en wordt door alle partners in Twente gedragen.

Twente ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse kenniseconomie met een nationale en internationale uitstraling. De betekenis voor de regio zal aanzienlijk zijn, dankzij de impulsen voor de economische ontwikkeling en de stimulansen voor de werkgelegenheid.

De sector  hightechsystems & materials is de kern van de Twentse innovatieve maakindustrie, namelijk meer dan 70% van de industriële werkgelegenheid (32.000 van de 45.000 industriële banen). Keuze voor deze sectoren sluit aan bij het Nederlandse topsectorenbeleid en het Europees beleid. Twente bouwt met de Innovatiesprong voort op de kracht en de positie van het gevestigde bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Bovendien sluit het naadloos aan bij de resultaten die tot nu toe zijn bereikt vanuit het Kennispark Twente en het Innovatieplatform Twente.  Bij de 'Innovatiesprong Twente' ligt de focus op innovatiebeleid en human capital. Dit past binnen het nieuwe provinciaal beleid en het Twents economisch beleid en sluit aan bij de toegevoegde waarden van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC Twente.

Documenten

Europe 2020 Powered by Twente
Businesscase High Tech Twente
Innovatiesprong Twente