Samen met andere partijen werkt Regio Twente aan een structurele versterking van de Twentse arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt wordt gevormd door de vraag naar personeel en het aanbod van werknemers. Landelijk wordt Twente gezien als één arbeidsmarktregio.

In Twente is Regio Twente de regionale organisatie die de samenwerking van de 14 Twentse gemeenten ondersteunt bij het oplossen van knelpunten. Wij dragen daardoor ook bij aan het versterken van duurzame werkgelegenheid.

Concreet stimuleert en ondersteunt Regio Twente regionale projecten. Daarnaast faciliteren we het overleg van gemeenten over werk en inkomen. Dat doen we ook voor andere arbeidsmarktpartijen (overheid, onderwijs, werkgevers) als het gaat om arbeidsmarktvraagstukken en het uitvoeren van beleid.

Er is een aantal ontwikkelingen gaande:

  • Er is een toename van korte, tijdelijke en deeltijdcontracten in plaats van vaste langdurige arbeidsovereenkomsten;
  • Er is in Twente een groeiende vraag naar hoger geschoold, specialistisch personeel met name in de technische maar ook in andere sectoren;
  • Veel oudere werknemers vertrekken. Dat noopt werkgevers tot verjonging en innovatie. Die zijn vooral op zoek naar gemotiveerde jonge krachten op niveau MBO-3 en hoger. Het (start)kwalificatieniveau van sollicitanten wordt steeds hoger;
  • Mensen in Twente die (ander) werk zoeken zijn vaak lager gekwalificeerd en al wat ouder. In Twente is meer dan de helft van alle werklozen (langer dan een jaar) 50 jaar of ouder. Het hoogst is de werkloosheid bij ongeschoold personeel productiemedewerkers, schoonmakers en inpakkers.

Jeugdwerkloosheid

In de arbeidsmarktregio Twente wordt een regionaal plan, het Jongerenoffensief, uitgevoerd door Regio Twente in samenwerking met de partners van Werkplein Twente (samenwerkingsverband UWV Werkbedrijf en de 14 Twentse gemeenten) Dit plan is gericht op de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Downloads:

'Jongerenoffensief 2017'

 ‘Jongerenoffensief 2015-2016’