Samen met andere partijen werkt Regio Twente aan een structurele versterking van de Twentse arbeidsmarkt.

 

De arbeidsmarktregio Twente kent sinds 2009, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en middelen uit het Europees Sociaal Fonds, het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Het bestrijden van jeugdwerkloosheid staat in deze regio daarmee prominent op de agenda.