Partners Twentse Duurzaamheids Agenda

TDA is er voor heel Twente. Er wordt nauw samengewerkt met Onderzoeksinstellingen, Ondernemers en Overheid. Omdat er al zoveel gebeurt op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, duurzaamheid en kennisnetwerken sluit onze agenda zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren. Voor elk project is een andere partner verantwoordelijk.

Voor bijvoorbeeld het icoonproject Smart Grids is Stichting SETS verantwoordelijk.

Stichting SETS

  • Smart Energy Technologies and Systems (SETS) is een expertisecentrum voor Smart Grids op lokaal (huis, wijk, stad) niveau met als doel het opzetten van een 'geïntegreerde lokale energiehuishouding'. Het kan daardoor een bijdrage leveren aan energievraagstukken rondom de gebouwde omgeving en duurzame mobiliteit. Naast de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen (de initiatiefnemers) participeren hierin diverse partners uit het bedrijfsleven.

Pioneering

Voor de pijler bouw is Stichting Pioneering verantwoordelijk. De kracht van Pioneering is dat ondernemers, kennisinstellingen, overheid én opdrachtgevers met elkaar samenwerken. Pioneering is een al bestaand krachtig netwerk dat staat voor vernieuwing in de bouw. Zij zijn actief bezig met diverse vernieuwingen die ook vaak direct  aan duurzaamheid gerelateerd zijn.

Programma mobiliteit

De pijler mobiliteit. Dit programma valt onder Regio Twente. Het doel van dit programma op het gebied van duurzaamheid is 'Het verminderen van de impact van verplaatsingsgedrag op de leefomgeving door slimme oplossingen te vinden, zonder dat dit de mobiliteit van mensen belemmert.'

Twence BV Afval en Energie

Twence is verantwoordelijk voor de pijler energie. Twence verwerkt afval en is daarnaast ook de grootste producent van duurzame energie in Twente.  Alle 14 gemeenten zijn aandeelhouder van Twence. Twence onderzoekt samen met veel andere partners in Twente hoe om te gaan met energie, bewustwording en andere vormen van energie.