• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 29 juni (begroting)

 
Gewijzigde agenda,
de wijziging betreft een extra presentatie onder agendapunt 1 door de heer H. Mohrmann
 
 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 29 juni 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Oldenzaal.
 
Agenda
1.   Opening
        - Presentatie van de heer B. van der Veen (lector Vernieuwend Ondernemen
          in de Bouw Saxion) inzake Pioneering
        - Presentatie van de heer mr. R.S. Cazemier inzake Duurzaamheid
        - Presentatie van de heer H. Mohrmann (projectmanager aanbesteding ADT) inzake Luchthaven
2.   Mededelingen/ontwikkelingen
3.   Verslag d.d. 11 mei 2011
4.   Benoeming lid dagelijks bestuur
         Bijlage 1 Analyse rekeningresultaat
         Bijlage 2 Accountsverslag
         Bijlage 3 Jaarstukken 2010
         Bijlage 1 1e Berap 2011
         Bijlage 2 Ombuigingsoverzicht
         Bijlage 3 Begrotingswijziging
8.   Programmabegroting 2012
         Bijlage Programmabegroting 2012
         Bijlage 2 Brochure Businessplan High Tech Twente
         Bijlage 3 Liquiditeitsprognose AVT en IPT
         Bijlage Conceptbrief machtiging
    
 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten