• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 12 oktober

 

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 12 oktober 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis van Tubbergen.
 
Om 19.30 uur geeft de heer M. Kuit, managing director MIRA Universiteit Twente,
een presentatie inzake Center Medical Imaging
 
Agenda
1.   Opening
2.   Verslag d.d. 29 juni 2011
6.   Twentse arbeidsmarkt (toelichting rol Regio Twente POWI) door de heer Van Zwanenburg,
      lid dagelijks bestuur Regio Twente
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten