• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 16 november

 

 Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 16 november 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis van Wierden.
 
Agenda  
         Bijlage Twente: de arbeidsmarktregio
6.   Presentatie funding Stichting Regiobranding Twente door de heer E. Nijkamp,
      voorzitter Stichting Regiobranding
         Bijlage Presentatie
7.   Geactualiseerde regelgeving accountantscontrole
         Bijlage 1 FinanciĆ«le verordening Art. 212 Gemeentewet
         Bijlage 2 Protocol rechtmatigheidscontrole Regio Twente
8.   2e Bestuursrapportage 2011
         Bijlage 2e Berap 2011
9.   Brief colleges van B&W van de Netwerkstadgemeenten inzake Samenwerking Netwerkstad Twente
         Bijlage Brief colleges van B&W
10. Delegatie benoeming directeur Publieke Gezondheid
11. Rondvraag
 
Motie
 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten