• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 16 november

 

 Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 16 november 2011

om 19.30 uur in het gemeentehuis van Wierden.
 
Agenda  
         Bijlage Twente: de arbeidsmarktregio
6.   Presentatie funding Stichting Regiobranding Twente door de heer E. Nijkamp,
      voorzitter Stichting Regiobranding
         Bijlage Presentatie
7.   Geactualiseerde regelgeving accountantscontrole
         Bijlage 1 FinanciĆ«le verordening Art. 212 Gemeentewet
         Bijlage 2 Protocol rechtmatigheidscontrole Regio Twente
8.   2e Bestuursrapportage 2011
         Bijlage 2e Berap 2011
9.   Brief colleges van B&W van de Netwerkstadgemeenten inzake Samenwerking Netwerkstad Twente
         Bijlage Brief colleges van B&W
10. Delegatie benoeming directeur Publieke Gezondheid
11. Rondvraag
 
Motie
 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten