• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 17 februari

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 17 februari 2010
 
om 19.30 uur in het stadhuis van Enschede. 
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
3.   Ingekomen stukken
4.   Verslagen
         a Verslag d.d. 18 november 2009
         b Verslag d.d. 8 december 2009
5.   Agenda van Twente
         a FinanciĆ«le risico's voorfinanciering AvT - IPT
               Bijlage 1 Samenvatting kosten AvT - IPT
               Bijlage 2 Overzicht aanvragen AvT - IPT
               Bijlage 3 Liquiditeitsprognose Avt - IPT
         b Controleprotocol subsidieverlening AvT - IPT
               Bijlage Controleprotocol
         c Innovatieplatform Twente
               Bijlage Projecten van de Innovatieroute Twente 2008-2009
6.   Commissie Regionale Samenwerking
         Advies Commissie Kerckhaert; Intergemeentelijke samenwerking in Twente herijkt
               Bijlage a   Twente en de Wgr-plus 2010-2020
                          a2 Opbouw gemeente bijdrage
               Bijlage b   Palet van bestuurlijke overleggen
               Bijlage c   Aantal overleggen in 2010
         Bijlage Overzicht wet- en regelgeving
13. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten