• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 17 februari

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 17 februari 2010
 
om 19.30 uur in het stadhuis van Enschede. 
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
3.   Ingekomen stukken
4.   Verslagen
         a Verslag d.d. 18 november 2009
         b Verslag d.d. 8 december 2009
5.   Agenda van Twente
         a FinanciĆ«le risico's voorfinanciering AvT - IPT
               Bijlage 1 Samenvatting kosten AvT - IPT
               Bijlage 2 Overzicht aanvragen AvT - IPT
               Bijlage 3 Liquiditeitsprognose Avt - IPT
         b Controleprotocol subsidieverlening AvT - IPT
               Bijlage Controleprotocol
         c Innovatieplatform Twente
               Bijlage Projecten van de Innovatieroute Twente 2008-2009
6.   Commissie Regionale Samenwerking
         Advies Commissie Kerckhaert; Intergemeentelijke samenwerking in Twente herijkt
               Bijlage a   Twente en de Wgr-plus 2010-2020
                          a2 Opbouw gemeente bijdrage
               Bijlage b   Palet van bestuurlijke overleggen
               Bijlage c   Aantal overleggen in 2010
         Bijlage Overzicht wet- en regelgeving
13. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten