• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 2 juni

 

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 2 juni 2010
 
om 19.30 uur in het stadhuis van Hengelo, burgerzaal (S 216, 2e verdieping).
 
Hieraan voorafgaand nodig ik u graag uit voor een kennismakingsbijeenkomst met Regio Twente: van 18.30-19.30 uur. Dan krijgt u informatie over de verschillende domeinen binnen Regio Twente en over processen en procedures, die u van dienst kunnen zijn in uw rol als lid van de regioraad.
 
Agenda
1.   Opening en welkom regioraadsleden
2.   Benoeming voorzitter
3.   Benoeming overige leden Dagelijks Bestuur
4.   Mededelingen / ontwikkelingen
         Bijlage 2 Aanbiedingbrief motie aan Tweede Kamer
         Bijlage 3 Motie
7.   Ombuigingen: Mondelinge toelichting over stand van zaken
         Bijlage Afgevaardigden naar Euregio-organen 
10. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten