• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 30 juni (begroting)

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 30 juni 2010

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Haaksbergen.
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
         - Ontwikkelingen Twence
7.   Programmabegroting 2011
         Bijlage Programmabegroting 2011
         Bijlage 1 Wijzigingsdocument treasurystatuut
         Bijlage 2 Treasurystatuut Regio Twente
10. 1e Bestuursrapportage 2010
         Bijlage 1e Bestuursrapportage 2010
11. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten