• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 13 oktober

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 13 oktober 2010

om 19.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Twenterand, Manitobaplein 1 te Vriezenveen.

Tijdens de vergadering zal de stand van zaken van de
onderwerpen 5 t/m 9 worden toegelicht.
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
4.   Verslag d.d. 30 juni 2010
5.   Agenda van Twente
6.   Innovatieroute
7.   Branding van Twente
8.   A1 zone
9.   Programma Hoogfrequent Spoor
          Bijlage 2 Memo erratum; Erratum OV-visie
          Bijlage 3 Nota van Reactie, OV-visie
11. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten