• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 13 oktober

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 13 oktober 2010

om 19.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Twenterand, Manitobaplein 1 te Vriezenveen.

Tijdens de vergadering zal de stand van zaken van de
onderwerpen 5 t/m 9 worden toegelicht.
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
4.   Verslag d.d. 30 juni 2010
5.   Agenda van Twente
6.   Innovatieroute
7.   Branding van Twente
8.   A1 zone
9.   Programma Hoogfrequent Spoor
          Bijlage 2 Memo erratum; Erratum OV-visie
          Bijlage 3 Nota van Reactie, OV-visie
11. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten