• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 17 november

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 17 november 2010

om 19.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Almelo, Stadhuisplein 1 te Almelo.
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
          a. Memo Horizontaal Toezicht (HT) door de belastingdienst
3.   Verslag d.d. 13 oktober 2010
4.   Terugkoppeling BO MIRT op 9 november 2010 (mondeling)
5.   Ombuigingen Regio Twente:
          a. Stand van zaken ombuigingsoperatie
              Bijlage 3 Takenschouw GGD Regio Twente
              Bijlage 4 Ambities en taken Leefomgeving
          b. Presentatie Ambitie- en Takenschouw GGD / Leefomgeving/ B&B (ter vergadering)
6.   Rentebaten Regio Twente: analyse financieringsresultaat 2009
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten