• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 25 februari

 

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 25 februari 2009
 
om 19.30 uur in het stadhuis van Hengelo, Burgemeester Jansenplein 1 te Hengelo
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
3.   Verslagen
5.   Gebiedsontwikkeling luchthaven presentatie door de heer W. Vochteloo  
6.   Gebiedsagenda Twente presentatie door de heren C. Paris en J. Goudt
7.   Twente Positionering voortgang presentatie door de heer P.E.J. den Ousten 
8.   Rondvraag 

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten