• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 25 maart

 

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 25 maart 2009
 
om 19.30 uur in het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5 te Denekamp
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
        a. Bijlage: Motie gemeente Losser
        b. Bijlage: Motie gemeente Dinkelland
4.   Verslagen
9.   Dividendbeleid Twence gedurende periode Agenda van Twente (Mondeling
        Bijlage: Wijziging Regeling Regio Twente
12. Gebiedsontwikkeling luchthaven
      (presentatie door de heer W. Vochteloo)  
13. Aanpak Twente Positionering
      (presentatie door de heer P.E.J. den Ousten) 
14. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
P.E.J. den Oudsten