• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 24 juni

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 24 juni 2009
 
om 19.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Tubbergen, Raadhuisplein 1 te Tubbergen 
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingenn
4.   Verslagen
         Bijlage 1 Verslag 25 maart 2009
         Bijlage 2 Verslag 8 april 2009
7.   Agenda van Twente
         Bijlage 2 Jaarschijf 2009 
         Bijlage 3 Projectformat Het Ravijn
9.   Jaarrekening 2008
         Bijlage Programmarekening 2008
10.   1e Bestuursrapportage 2009
         Bijlage 1e Bestuursrapportage 2009 
11. Programmabegroting 2010
         Bijlage Programmabegroting 2010
         Bijlage Beleidsformulieren Nieuw beleid 2010
15. Organisatieverordening
         Bijlage Organisatieverordening
18. Rondvraag 

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten