• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 14 oktober

 

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 14 oktober 2009
 
om 19.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Oldenzaal, Ganzenmarkt 1 te Oldenzaal 
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingenn
             - Single Information Single Audit
        b. Dagelijks bestuur Regio Twente aan regioraad
c. Dagelijks bestuur Regio Twente aan regioraad
4.   Verslagen
5.   Agenda van Twente
         a. Presentatie externe commissie; de heren Bemer & Boom
         b. Jaarschijf 2010; mondeling toelichting door de voorzitter Regio Twente,
             besluitvorming voorzien in regioraad van 18 november
         Bijlage Gebiedsdocument Twente
         Bijlage Begrotingswijziging
         Bijlage 4 Einddocument werkgroep financiĆ«n
         Bijlage 5 Einddocument werkgroep beleid
10. Rondvraag 

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
P.E.J. den Oudsten