• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 14 oktober

 

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 14 oktober 2009
 
om 19.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Oldenzaal, Ganzenmarkt 1 te Oldenzaal 
 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingenn
             - Single Information Single Audit
        b. Dagelijks bestuur Regio Twente aan regioraad
c. Dagelijks bestuur Regio Twente aan regioraad
4.   Verslagen
5.   Agenda van Twente
         a. Presentatie externe commissie; de heren Bemer & Boom
         b. Jaarschijf 2010; mondeling toelichting door de voorzitter Regio Twente,
             besluitvorming voorzien in regioraad van 18 november
         Bijlage Gebiedsdocument Twente
         Bijlage Begrotingswijziging
         Bijlage 4 Einddocument werkgroep financiĆ«n
         Bijlage 5 Einddocument werkgroep beleid
10. Rondvraag 

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
P.E.J. den Oudsten