• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 18 november

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 18 november 2009
 
om 19.30 uur in het gemeentehuis van Twenterand. 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
3.   Verslagen
         Bijlage 3 (digitaal niet beschikbaar)
         Bijlage 4 Scores ingediende projecten
         Bijlage 5 Prioladder
         Bijlage 6 Toebedeelde bedragen projecten
         Bijlage 8 Advies externe commissie
         Bijlage 10 Liquiditeitsprognose AvT en IPT
         Bijlage Intentieverklaring
         Bijlage Ombuigingen Regio Twente
         Bijlage 2e Berap 2009
         Bijlage Accountantsverklaring
13. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten