• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 18 november

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 18 november 2009
 
om 19.30 uur in het gemeentehuis van Twenterand. 
Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
3.   Verslagen
         Bijlage 3 (digitaal niet beschikbaar)
         Bijlage 4 Scores ingediende projecten
         Bijlage 5 Prioladder
         Bijlage 6 Toebedeelde bedragen projecten
         Bijlage 8 Advies externe commissie
         Bijlage 10 Liquiditeitsprognose AvT en IPT
         Bijlage Intentieverklaring
         Bijlage Ombuigingen Regio Twente
         Bijlage 2e Berap 2009
         Bijlage Accountantsverklaring
13. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten