• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 19 maart

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 19 maart 2008
 
om 20.00 uur in het Projectbureau van Hart van Zuid (Industrieplein 3, 1e verdieping) in Hengelo
 
Agenda
1.   Opening
2.   Verslagen 
         a  21 november 2007 
         b  20 december 2007
          Bijlage Brief Gedeputeerde Staten van Overijssel
          Bijlage  Aanvulling reglement van orde regioraad
          Bijlage 1 Protocol rechtmatigheidscontrole Regio Twente 
          Bijlage 2 Controle protocol
10. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten