• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 21 mei

Leden en plaatsvervangende leden regioraad,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
 
woensdag 21 mei
 
om 16.00 uur tot circa 21.00 uur in het stadhuis van Almelo.
 
Begin maart heeft u twee voorstellen ontvangen voor de extra vergadering van de regioraad:
 
1. Agenda van Twente, jaarschijf 2008
Voorstel regioraad
2. Het belang van Regio Twente in Twence BV. 
Voorstel regioraad
 
In het licht van de Agenda van Twente hebben wij een brief ontvangen van de Bestuurscommissie Netwerkstad over mogelijke plaatsing van projecten van de ruimtelijke ontwikkelingsagenda Netwerkstad op de Agenda van Twente. Wij hebben deze brief voor u bijgevoegd (bijlage 1), evenals ons antwoord hierop (bijlage 2).Verder hebben wij het voorstel van Gedeputeerde Staten over de Agenda van Twente aan Provinciale Staten ontvangen en dit voorstel hebben wij ook bijgevoegd (bijlage 3).

Voor het onderwerp Twence hebben we een aanvullend voorstel gemaakt, dat u als vierde bijlage aantreft.
De agenda voor 21 mei ziet er als volgt uit:
1.      Agenda van Twente, jaarschijf 2008
2.      Het belang van Regio Twente in Twence BV en aanvullend voorstel
 
 
Hoogachtend
dagelijks bestuur,
secretaris,                                                       voorzitter,
 
 
 
dr. J.M.E. Traag                                               P.E.J. den Oudsten