• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 25 juni

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 25 juni 2008
 
om 20.00 uur in het gemeentehuis van Haaksbergen
 
Agenda
1.   Opening
2.   Verslagen 
         a  20 februari 2008 
         b  19 maart 2008
4.   Opzet evaluatie + vervolgproces Agenda van Twente 2009 (mondeling ter vergadering
         Bijlage 1 Programmarekening 2007
         Bijlage 2 Rapport jaarrekening 2007
         Bijlage 1e Berap 2008
         Bijlage Programmabegroting 2009
         Bijlage 1 Beleidsformulieren nieuw beleid 2009
         Bijlage 2 Toelichting actualiseringsramingen
         Bijlage Rijksweg N18
13. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten