• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 25 juni

 
Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 25 juni 2008
 
om 20.00 uur in het gemeentehuis van Haaksbergen
 
Agenda
1.   Opening
2.   Verslagen 
         a  20 februari 2008 
         b  19 maart 2008
4.   Opzet evaluatie + vervolgproces Agenda van Twente 2009 (mondeling ter vergadering
         Bijlage 1 Programmarekening 2007
         Bijlage 2 Rapport jaarrekening 2007
         Bijlage 1e Berap 2008
         Bijlage Programmabegroting 2009
         Bijlage 1 Beleidsformulieren nieuw beleid 2009
         Bijlage 2 Toelichting actualiseringsramingen
         Bijlage Rijksweg N18
13. Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
 
P.E.J. den Oudsten