• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 15 oktober

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 15 oktober 2008
 
om 20.00 uur in het nieuwe gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1 te Rijssen 
 
Agenda
1.   Opening
      Presentatie over het visiestraject voor Het Hulsbeek
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
3.   Verslagen
         a  21 mei 2008
         b  25 juni 2008
         Bijlage 1 en 2 Behorende bij positionering ISP Milieu Regio Twente 
8.   Presentatie Twente Positionering 
9.   Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten