• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering woensdag 15 oktober

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
woensdag 15 oktober 2008
 
om 20.00 uur in het nieuwe gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1 te Rijssen 
 
Agenda
1.   Opening
      Presentatie over het visiestraject voor Het Hulsbeek
2.   Mededelingen / ontwikkelingen
3.   Verslagen
         a  21 mei 2008
         b  25 juni 2008
         Bijlage 1 en 2 Behorende bij positionering ISP Milieu Regio Twente 
8.   Presentatie Twente Positionering 
9.   Rondvraag

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten