• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering donderdag 27 november

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op 
 
donderdag 27 november 2008
 
om 19.00 uur in TwentseWelle, Het Rozendaal 11 te Enschede 
 
Agenda
1.   Opening
2.   Presentatie Twente Positionering 
3.   Mededelingen / ontwikkelingen
4.   Verslag  15 oktober 2008
         Bijlage 3 Lobby RO-agenda Netwerkstad
         Bijlage Folder SportZorgcentrum Het Ravijn
        Bijlage 1 Internationale Agenda van Twente
         Bijlage Format
         Bijlage 2e Bestuursrapportage 2008
         Bijlage RMP Uitvoeringsprogramma 2008- 2009 (digitaal nog niet beschikbaar) 
18. Rondvraag 

 
Hoogachtend,
de voorzitter,
 
 
P.E.J. den Oudsten