• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Vergadering 27 oktober 2016

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op

donderdag 27 oktober 2016 van 9:00 tot 9:30 uur (tijdens de Twentedag)

in vergadering 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

Agenda
1. Opening/Mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering d.d. 23 juni 2016
3. Ingekomen stukken
    Bijlage 1 Brief bestuur Twentebedrijf inzake begroting Twentebedrijf 2017
4. Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente
    Bijlage 1 Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente
5. Bestuursrapportage 2016
    Bijlage 1 Bestuursrapportage 2016
    Bijlage 2 Begrotingswijziging nr. 4 Acquisitie
    Bijlage 3 Advies vanuit PB Middelen n.a.v. Berap 2016
6. Rondvraag

Hoogachtend,
Voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen