• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Vergadering 14 november 2012

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
Woensdag 14 november 2012 van 19.30 - 21.30 uur
In het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7, Nijverdal.

Agenda

1.     Opening
2.     Verslag d.d. 10 oktober 2012
3.     Ingekomen stukken
           Bijlage Motie gemeente Almelo inzake de afspiegeling van
                         de regioraad d.d. 6 december 2006

           Bijlage Brief dagelijks bestuur aan raad Almelo d.d. 9 februari 2007
4.     Plan van aanpak Innovatiesprong Twente
           Bijlage 1     Kostenoverzicht programmalijnen Innovatiesprong
           Bijlage 2a   Bestuursopdracht Innovatiefonds
           Bijlage 2b   Bestuursopdracht Innovatie in gemeenten
           Bijlage 2c   Bestuursopdracht Human Capital
           Bijlage 2d   Bestuursopdracht Regiobranding
           Bijlage 2d1 DB besluit Regiobranding
           Bijlage 2d2 Rapport Aize Bouma Regiobranding
           Bijlage 2d3 Notitie Merk Twente
           Bijlage 2d4 Conceptnotitie Twente een sterk merk
           Bijlage 2d5 Jaarverslag 2011 Regiobranding
           Bijlage 2e   Bestuursopdracht TBT
           Bijlage 3     Human Capital Agenda Twente eindrapport juni 2012
5.     2e Bestuursrapportage 2012
           Bijlage 2e Bestuursrapportage 2012
6.     Samenstelling visitatiecommissie en bijzondere rekenkamer
7.     Rondvraag

Hoogachtend,
de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten