• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Regio Twente wordt bestuurd door een algemeen en een dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is de 'gemeenteraad' van Regio Twente. Zij heeft vijftien leden, bestaande uit collegeleden van de samenwerkende gemeenten.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Regio Twente is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Regio Twente. De voorzitter van het dagelijks bestuur is tevens voorzitter van het algemeen bestuur.

Bestuurscommissies

Daarnaast worden enkele domeinen van Regio Twente bestuurd door bestuurscommissies. Deze commissies oefenen op hun taakveld de bevoegdheden uit van het dagelijks bestuur.

Portefeuilleberaden

Het algemeen bestuur van Regio Twente wordt geadviseerd door diverse portefeuilleberaden, waarin collegeleden uit de gemeenten zitting hebben. Daarnaast is er de commissie Grens Twente waarin Twentse afgevaardigden naar de diverse Euregio-organen een gemeenschappelijk standpunt bepalen over besluiten die binnen Euregio worden genomen.