• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Dagelijks bestuur

Door en uit de leden van het algemeen bestuur worden de leden van het dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur telt inclusief de voorzitter drie leden. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Het dagelijks bestuur vergadert in principe per maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.