Voor het domein Gezondheid heeft Regio Twente een bestuurscommissie aan wie bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn overgedragen. Deze bevoegdheden worden vermeld in de 'Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente'.

In deze bestuurscommissie heeft vanuit elke gemeente de betreffende portefeuillehouders zitting.