Bezwaarschriften

Bezwarencommissie Regio Twente

Wanneer er bij een bestuursorgaan van Regio Twente op grond van een wettelijke regeling een bezwaarschrift wordt ingediend brengt de bezwarencommissie van Regio Twente daarover aan dit bestuursorgaan een advies uit.

Samenstelling commissie

Leden Algemene Kamer

de heer mr. B. te Hennepe
mevrouw mr. H.M. Schartman (voorzitter)
vacature

Plaatsvervangende leden

de heer mr. H.B.M. Bosman
mevrouw mr. C.E. Wolf

Leden Personele Kamer

mevrouw mr. C.E. Wolf (voorzitter)
mevrouw mr. H.M. Schartman
mevrouw mr. J. Höfte-Nijen Twilhaar

Plaatsvervangende leden

de heer P.J. Hoogendoorn
de heer J.H. Schrotenboer
de heer mr. H.B.M. Bosman

Secretarissen

De bezwarencommissie van Regio Twente wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Dit is een medewerker van het team Bestuurlijke en
Juridische Zaken.

Secretaris zijn:

Mevrouw mr. P.J.M. Boerkamp, telefoon 053 487 66 33
De heer drs. J.P.G. Noppen, telefoon 053 487 66 31
Mevrouw mr. N. van Baal, telefoon 053 487 65 29

Per bezwaarschrift zal één van bovenstaande personen als secretaris van de commissie fungeren. De naam daarvan staat vermeld in de correspondentie die betrokkene ontvangt.