• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Bezwaarschriften

Bezwarencommissie Regio Twente

Wanneer er bij een bestuursorgaan van Regio Twente op grond van een wettelijke regeling een bezwaarschrift wordt ingediend brengt de bezwarencommissie van Regio Twente daarover aan dit bestuursorgaan een advies uit.

Samenstelling commissie

Leden Algemene Kamer

mevrouw mr. H.M. Schartman (voorzitter)
vacature
vacature

Plaatsvervangende leden

de heer mr. H.B.M. Bosman
mevrouw mr. C.E. Wolf

Leden Personele Kamer

mevrouw mr. C.E. Wolf (voorzitter)
mevrouw mr. H.M. Schartman
mevrouw mr. J. Höfte-Nijen Twilhaar

Plaatsvervangende leden

de heer P.J. Hoogendoorn
de heer J.H. Schrotenboer
de heer mr. H.B.M. Bosman

Secretarissen

De bezwarencommissie van Regio Twente wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
Dit is een medewerker van het team Bestuurlijke en Juridische Zaken.

Secretaris zijn:

Mevrouw mr. N. van Baal
Mevrouw mr. M. Blankert
Mevrouw mr. P.J.M. Boerkamp
Mevrouw mr. R.E. Eshuis-Schepers
Mevrouw mr. M. Nijkamp

Per bezwaarschrift zal één van bovenstaande personen als secretaris van de commissie fungeren.
De naam daarvan staat vermeld in de correspondentie die betrokkene ontvangt.