• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

In december 2000 is de commissie Grens Twente gestart in het kader van de bevordering van de gemeenschappelijke standpuntbepalingen van de Twentse afvaardiging in de Euregio-organen.

Deze commissie bestaat uit de Twentse leden, die zitting hebben in de Euregio-organen, te weten de EUREGIO-Raad en het Dagelijks Bestuur EUREGIO. Deze EUREGIO organen zijn belast met de regulier werkzaamheden van de EUREGIO. Inmiddels nemen ook Twentse bestuurders deel aan het Algemeen Bestuur van de EUREGIO. Dit Algemeen Bestuur komt eenmaal per jaar bij elkaar. Meer informatie over deze organen kunt u bekijken op de website van de Euregio.

De verdeling van de Twentse leden over de Euregio-organen is als volgt:

  • 24 leden in de EUREGIO-Raad. Lid kunnen zijn leden van het college en de gemeenteraad. De leden zijn verdeeld over drie fracties, de CDA CDU fractie vervolgens de PvdA-SPD fractie en de overige partijen in de fractie ‘Ohne Grenzen’.
  • Twee leden voor het dagelijks bestuur van de Euregio, voortkomend uit de colleges van burgemeester en wethouders. Door de Euregio is aangegeven dat hierin in ieder geval een vertegenwoordiger uit de drie steden en een vertegenwoordiger van de overige gemeenten zit.
  • 38 leden in het Algemeen Bestuur EUREGIO. Lid kunnen zijn collegeleden en raadsleden van de gemeente.

Op basis van de regeling EUREGIO zijn de Algemeen Bestuursleden EUREGIO als volgt over de gemeenten verdeeld.

 
Leden AB
(totaal 38)
Leden Euregio raad (totaal 24)
Enschede
5
4
Almelo
4
3
Hengelo
4
3
Hellendoorn
3
2
Hof van Twente
3
2
Rijssen-Holten
3
2
Losser
2
1
Borne
2
1
Dinkelland
2
1
Haaksbergen
2
1
Oldenzaal
2
1
Tubbergen
2
1
Twenterand
2
1
Wierden
2
1