• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Door en uit de leden van het algemeen bestuur worden de leden van het dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur telt inclusief de voorzitter drie leden. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Het dagelijks bestuur vergadert in principe per maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.