De flyer ‘Kans op werk in Twente’ is vernieuwd en geactualiseerd. De vorige flyer was een groot succes: er zijn meer dan 10.000 exemplaren uitgereikt aan jongeren en hun ouders om hen te informeren over de kans op werk op MBO niveau.

In Twente kopen de veertien gemeenten voor ca. 900 miljoen euro in. Omgerekend is dit ca.1500 euro per inwoner per jaar. Het gaat om de aanleg van infrastructuur, verduurzaming vastgoed en onderhoud groen, maar ook om inkoop van catering, schoonmaak en thuiszorg. Op deze markt van vraag en aanbod gaat het dus om grote belangen.

Inzet op passend personeel én duurzaam werk

De Twentse arbeidsmarktmonitor van januari 2018 laat een positieve arbeidsmarkt zien onder invloed van een gunstige economische ontwikkeling. De regionale samenwerking zet in op het vinden van passen personeel voor werkgevers in Twente, zowel kwantitatief als kwalitatief en op duurzaam werk voor werkzoekenden.

Uitkomsten evaluatie regeling Regio Twente

De raadsbetrokkenheid bij de werkzaamheden van Regio Twente is gegroeid in de afgelopen twee jaar en ook in het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen wordt de meerwaarde van de regionale samenwerking ervaren. Wel blijft een verbeterpunt het aanbrengen van focus in de bestuurlijke overleggen. Dit zijn enkele resultaten uit een toekomstgerichte evaluatie die is uitgevoerd door Kennispunt Twente onder raadsleden, collegeleden, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtelijke ondersteuning Regio Twente en leden Twente Board.

In 2017 zijn 103 Twentse werkzoekenden bemiddeld naar een baan in de Duitse grensregio. Het grootste deel van deze groep kwam uit de bijstand (70) of de WW (20). De missie naar een grenzeloze arbeidsmarkt in de Euregio is daarmee net als in 2016, toen 104 werkzoekenden werden begeleid naar een Duitse baan, succesvol. Sinds 2014 ligt het aantal op 300.

Op 7 december 2017 is de Universiteit Twente voor de derde keer uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. Tevens is de UT de universiteit met de hoogste impact van Nederland. Dit blijkt uit de optelsom van de uitkomsten uit vier categorieën. Hoe ondernemend is de universiteit, hoe sterk is de samenwerking met de praktijk, hoe goed is de communicatie via de publieke media en hoe betrokken is de universiteit in het maatschappelijk debat. Op alle vlakken behaalde de Universiteit Twente gemiddeld de hoogste score en heeft daarmee – gemeten per onderzoeker – de hoogste impact van Nederland.

Het project ‘Verruiming Twentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo is voorgedragen voor een subsidie van €11 miljoen. Dat heeft de Europese Commissie gisteren bekendgemaakt. Het project is een van de 39 geselecteerde Europese projecten.

Het MONT-netwerk, dat bestaat uit de steden en gemeenten Münster, Osnabrück, netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal) en EUREGIO zetten zich samen in om de bereikbaarheid van het EUREGIO-gebied en de grote steden binnen dit gebied te verbeteren.

Oost NL investeert vanuit het Innovatiefonds Twente in het Enschedese 20Med Therapeutics. De spin-off van de Universiteit Twente ontwikkelt een nanogel die ervoor zorgt dat medicijnen, met name bij gentherapie, op de juiste plek in het lichaam terechtkomen. De technologie is toepasbaar bij de behandeling van verschillende ziektes. De eerste indicaties waar 20Med zich op richt zijn zeldzame netvliesaandoeningen. Met de investering kan 20Med Therapeutics verder onderzoek doen en het productieproces opschalen.

 

Bart Greven (33) is Twentse Jonge Ambtenaar van het jaar. Greven is directeur bedrijvenpark Zenkeldamshoek en programmamanager Economie. Als winnaar ontvangt hij onder meer een coachingstraject en is de afgevaardigde van Twente in de landelijke verkiezing voor Jonge Ambtenaar van het jaar, georganiseerd door Futur.

Vorig jaar juni heeft de evaluatie van de 'Agenda van Twente' plaatsgevonden. Sindsdien zijn er verschillende projecten en activiteiten gecontinueerd. In de nieuwsflits van de Agenda van Twente vindt u informatie over de voortgang en afronding van een aantal specifieke projecten.