Theehuis Sprakel in het Bos in Enschede was donderdag 29 maart het decor voor de ondertekening van de intentieovereenkomst tussen alle routeorganisaties in Overijssel. De overeenkomst is het startschot voor een intensieve samenwerking om de kwaliteit van alle routes, zoals wandel- en fietsroutes, in Overijssel verder uit te bouwen. Hier plukken de recreanten en toeristen die gebruikmaken van de wandel- en fietsroutes in Overijssel de vruchten van.

Wandelen en fietsen is één van de meest ondernomen activiteiten van toeristen en recreanten in Overijssel. Door de routeorganisaties is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de routestructuren en dat is goed terug te zien in de waardering door toerist en recreant.

De routestructuren zijn gewaardeerd als een vijf-sterrennetwerk.

De ontwikkelingen gaan razendsnel en steeds meer typen recreatie maken gebruik van de routestructuren. Om mee te gaan met de ontwikkelingen en de kwaliteit vol te houden is continuïteit, samenwerking en investeren volgens alle betrokken organisaties belangrijk.

“We hebben een ontzettend mooie basis aan routestructuren in Overijssel. Deze ontwikkeling willen we graag behouden en verder uitbreiden. Daarom zetten we de aankomende jaren in op samenwerking met alle routeorganisaties van Overijssel” aldus Han van den Heuvel van Routenetwerken Twente.

Eén van de samenwerkingsprojecten is het routeportal. In het routeportal kan de toerist en recreant via het bestaande netwerk een eigen route samenstellen. Verder gaan de organisaties samenwerken op bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, monitoren van de kwaliteit en kennisoverdracht. Niet alleen de routeorganisaties zijn hier belangrijk in, maar ook de gemeenten, provincie en ondernemers.
Provincie Overijssel is blij met deze ontwikkeling. De gezamenlijke ambitie is nodig om de kwaliteit van de routestructuren te waarborgen en daarmee dé fietsprovincie van Nederland te zijn.

ondertekeing intentieovereenkomst routeorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondertekening van de intentieovereenkomst tussen de routeorganisaties van Overijssel door:
Jacob van Olst (directeur Landschap Overijssel), Arno Bosch (voorzitter recreatie gemeenschap Salland), Hans van Agteren (Dagelijks bestuur Regio Twente  / wethouder gemeente Enschede) en Henk van Voornveld (directeur Marketing Oost)

copyright foto: Marb Consultancy

De colleges van burgemeester en wethouders van tien Twentse gemeenten hebben kennis genomen van de Twentse Energie Strategie. Deze strategie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeenten, regionale partners, bedrijven en inwoners. De Twentse Energie Strategie richt zich op het energieneutraal maken van Twente. De zittende colleges dragen de Twentse Energie Strategie na de gemeenteraadsverkiezingen over aan de nieuwe colleges.

Woensdag 14 maart 2018 heeft wethouder Van Agteren van Enschede samen met de portefeuillehouders van vrijetijdseconomie het eerste informatiepaneel onthuld op het vliegveld in Enschede. Dit jaar worden er 1000 nieuwe duurzame panelen geplaatst, zodat recreanten en toeristen Twente kunnen ontdekken.

De Groene Poort is een meerjarig programma van gemeente Borne. Het programma is gericht op behoud en ontwikkeling van landschappelijke, economische, cultuurhistorische en ecologische elementen in dit unieke gebied. Tijdens de Bestuurscommissie Agenda van Twente is op 31 januari jl. het laatste gedeelte van de subsidie, namelijk € 386.000,- toegekend.

Jan Bron, portefeuillehouder Mobiliteit regio Twente en wethouder Hengelo, heeft maandag 19 februari het Twentse lobbydocument ‘Snelle internationale verbindingen cruciale factor voor groei grensregio’ aangeboden aan staatssecretaris van Veldhoven. Met de lobbyfolder wordt aandacht gevraagd voor de spoorverbindingen waar Twente het centrale middelpunt van is. Voor de corridors ‘Amsterdam – Berlijn’ en ‘Zwolle – Twente – Münster’ worden de knelpunten en de mogelijkheden om de kwaliteit en de verbinding te verbeteren aangedragen.

Op 7 december 2017 is de Universiteit Twente voor de derde keer uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. Tevens is de UT de universiteit met de hoogste impact van Nederland. Dit blijkt uit de optelsom van de uitkomsten uit vier categorieën. Hoe ondernemend is de universiteit, hoe sterk is de samenwerking met de praktijk, hoe goed is de communicatie via de publieke media en hoe betrokken is de universiteit in het maatschappelijk debat. Op alle vlakken behaalde de Universiteit Twente gemiddeld de hoogste score en heeft daarmee – gemeten per onderzoeker – de hoogste impact van Nederland.

Het project ‘Verruiming Twentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo is voorgedragen voor een subsidie van €11 miljoen. Dat heeft de Europese Commissie gisteren bekendgemaakt. Het project is een van de 39 geselecteerde Europese projecten.

Het MONT-netwerk, dat bestaat uit de steden en gemeenten Münster, Osnabrück, netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal) en EUREGIO zetten zich samen in om de bereikbaarheid van het EUREGIO-gebied en de grote steden binnen dit gebied te verbeteren.

Oost NL investeert vanuit het Innovatiefonds Twente in het Enschedese 20Med Therapeutics. De spin-off van de Universiteit Twente ontwikkelt een nanogel die ervoor zorgt dat medicijnen, met name bij gentherapie, op de juiste plek in het lichaam terechtkomen. De technologie is toepasbaar bij de behandeling van verschillende ziektes. De eerste indicaties waar 20Med zich op richt zijn zeldzame netvliesaandoeningen. Met de investering kan 20Med Therapeutics verder onderzoek doen en het productieproces opschalen.

 

Bart Greven (33) is Twentse Jonge Ambtenaar van het jaar. Greven is directeur bedrijvenpark Zenkeldamshoek en programmamanager Economie. Als winnaar ontvangt hij onder meer een coachingstraject en is de afgevaardigde van Twente in de landelijke verkiezing voor Jonge Ambtenaar van het jaar, georganiseerd door Futur.

Vorig jaar juni heeft de evaluatie van de 'Agenda van Twente' plaatsgevonden. Sindsdien zijn er verschillende projecten en activiteiten gecontinueerd. In de nieuwsflits van de Agenda van Twente vindt u informatie over de voortgang en afronding van een aantal specifieke projecten.