Betere internationale treinverbindingen biedt Twente kansen

Jan Bron, portefeuillehouder Mobiliteit regio Twente en wethouder Hengelo, heeft maandag 19 februari het Twentse lobbydocument ‘Snelle internationale verbindingen cruciale factor voor groei grensregio’ aangeboden aan staatssecretaris van Veldhoven. Met de lobbyfolder wordt aandacht gevraagd voor de spoorverbindingen waar Twente het centrale middelpunt van is. Voor de corridors ‘Amsterdam – Berlijn’ en ‘Zwolle – Twente – Münster’ worden de knelpunten en de mogelijkheden om de kwaliteit en de verbinding te verbeteren aangedragen.

Er zijn nog veel mogelijkheden om de grensoverschrijdende spoorverbindingen tussen Twente en Duitsland te verbeteren voor de forenzen, studenten, scholieren en centrumbezoekers die voornamelijk gebruik maken van de verbindingen. “Ik ben blij dat ook onze wensen voor de internationale spoorverbindingen nu in Den Haag bekend zijn en kijk uit naar de kansen en voornemens voor Twente in het overzicht dat staatssecretaris Van Veldhoven de 2e Kamer voor de zomer geeft”, aldus portefeuillehouder Bron. De lobbyfolder geeft weer hoe belangrijk betere treinverbindingen zijn voor de groei van de innovatieve grensregio Twente. Ze zijn van invloed op het vestigingsklimaat voor alle bedrijven en maken het woon- en leefklimaat in de regio aantrekkelijker. 
 

Tweet Jan Bron